Shengyi Qian

Shengyi Qian

University of Michigan

Interests
  • Vision
  • 3D