People

Ming-Yu Liu

Publications

2023

2022

2021

2020

2019

Hsin-Ying Lee, Xiaodong Yang, Ming-Yu Liu, Ting-Chun Wang, Yu-Ding Lu, Ming-Hsuan Yang, Jan Kautz
Guandao Yang, Xun Huang, Zekun Hao, Ming-Yu Liu, Serge Belongie, Bharath Hariharan
Hang Chu, Daiqing Li, David Acuna, Amlan Kar, Maria Shugrina, Xinkai Wei, Ming-Yu Liu, Antonio Torralba, Sanja Fidler
Amlan Kar, Aayush Prakash, Ming-Yu Liu, Eric Cameracci, Justin Yuan, Matt Rusiniak, David Acuna, Antonio Torralba, Sanja Fidler
Zheng Tang, Milind Naphade, Ming-Yu Liu, Xiaodong Yang, Stan Birchfield, Shuo Wang, Ratnesh Kumar, David Anastasiu, Jenq-Neng Hwan

2018

Ting-Chun Wang, Ming-Yu Liu, Jun-Yan Zhu, Guilin Liu, Andrew Tao, Jan Kautz, Bryan Catanzaro
Wei-Chih Tu, Ming-Yu Liu, Varun Jampani, Deqing Sun, Shao-Yi Chien, Ming-Hsuan Yang, Jan Kautz

2017

Yen-Chen Lin, Zhang-Wei Hong, Yuan-Hong Liao , Meng-Li Shi, Ming-Yu Liu, Min Sun
Hou-Ning Hu, Yen-Chen Lin, Ming-Yu Liu, Hsien-Tzu Cheng, Yung-Ju Chang, Min Sun