People

Haoxing (Mark) Ren

Publications

2024

2023

Mingjie Liu, Teo Ene, Robert Kirby, Chris Cheng, Nathaniel Pinckney, Rongjian Liang, Jonah Alben, Himyanshu Anand, Sanmitra Banerjee, Ismet Bayraktaroglu, Bonita Bhaskaran, Bryan Catanzaro, Arjun Chaudhuri, Sharon Clay, Bill Dally, Laura Dang, Parikshit Deshpande, Siddhanth Dhodhi, Sameer Halepete, Eric Hill, Jiashang Hu, Sumit Jain, Brucek Khailany, George Kokai, Kishor Kunal, Xiaowei Li, Charley Lind, Hao Liu, Stuart Oberman, Sujeet Omar, Sreedhar Pratty, Jonathan Raman, Ambar Sarkar, Zhengjiang Shao, Hanfei Sun, Pratik P Suthar, Varun Tej, Walker Turner, Kaizhe Xu, Haoxing (Mark) Ren

2022

2021

2020

Yibo Lin, Zixuan Jiang, Jiaqi Gu, Wuxi Li, Shounak Dhar, Haoxing (Mark) Ren, Brucek Khailany, David Z. Pan
2021 IEEE Transactions on Computer-Aided Design Donald O. Pederson Best Paper Award
Zhiyao Xie, Guan-Qi Fang, Yu-Hung Huang, Haoxing (Mark) Ren, Yanqing Zhang, Brucek Khailany, Shao-Yun Fang, Jiang Hu, Yiran Chen, Erick Carvajal Barboza

2019

Yu-Hung Huang, Zhiyao Xie, Guan-Qi Fang, Tao-Chun Yu, Haoxing (Mark) Ren, Shao-Yun Fang, Yiran Chen, Jiang Hu

2018