Research Areas

Generative AI

Associated Publications

2023

Tianchang Shen, Jacob Munkberg, Jon Hasselgren, Kangxue Yin, Zian Wang, Wenzheng Chen, Zan Gojcic, Sanja Fidler, Nicholas Sharp, Jun Gao
Wan-Cyuan Fan, Yen-Chun Chen, Dongdong Chen, Yu Cheng, Lu Yuan, Frank Wang

2022

Eric R. Chan, Connor Z. Lin, Matthew A. Chan, Koki Nagano, Boxiao Pan, Shalini De Mello, Orazio Gallo, Leonidas Guibas, Jonathan Tremblay, Sameh Khamis, Tero Karras, Gordon Wetzstein
Oral presentation

2021

2020

Morteza Mardani, Guilin Liu, Aysegul Dundar, Shiqiu Liu, Andrew Tao, Bryan Catanzaro

2019

2018